Bli Företagspartner

Partnerskap för en bättre värld
– sätt pengarna och engagemanget där det bäst behövs!

Sverige står inför stora utmaningar och flera av dem är akuta att lösa. Barn och unga mår allt sämre och tusentals nyanlända barn ska hitta en plats och trygghet i ett nytt hemland. Scouterna jobbar aktivt för integration och mångfald, för att all fritidsverksamhet ska vara trygg, fri från kränkningar och övergrepp samt för att utveckla barn och ungas ledarskap.

Scouterna har verktyg och metoder som kan lösa samhällsutmaningar men saknar resurser för att kunna bidra fullt ut. Med partnerskap kan Scouterna göra ännu mer och fler barn och unga få en trygg meningsfull fritid fylld med äventyr och kompisar!

Scouterna letar efter långsiktiga partnerskap som bidrar till att nyttan för samhället blir så stor som möjlig, en win-win-win där företaget, Scouterna och samhället kan göra större effekt med gemensam kraft än var och en för sig.

Ett partnerskap kan se ut på flera sätt och skräddarsys tillsammans med båda parter. Det som skapas i samarbetet ska ge partnern stoltare medarbetare, nöjdare kunder och ett mer hållbart samhälle. För att förklara hur partners kan vara med och göra skillnad har vi delat in verksamheten i tre delar; psykisk hälsa och trygg fritid, integration och mångfald samt ledarskap, ni kan läsa mer om dessa här. En partner kan välja att stötta alla tre områdena eller ett enskilt. Vi söker partners för ett långsiktigt engagemang. Det som investeras i samarbetet kommer ge effekt både lokalt och globalt eftersom fler barn och unga tillsammans med Scouterna och partnern får möjlighet att göra världen bättre!  

Nedan presenteras två sätt för företag att stötta Scouterna på; partner och scoutvän. Se dessa som inspiration för fortsatta och fördjupade samtal.

ulrika-suad

Partner

Som partner vill ni utveckla ert företag genom att tillsammans med oss ta er an de samhällsutmaningar som Scouterna jobbar med: partnerskap för psykisk hälsa och trygg fritid, integration och mångfald och/eller ledarskap. Tillsammans skräddarsyr vi ett samarbete där vi kan engagera era medarbetare och kunder i gemensamma aktiviteter såsom utbildningar och kampanjer för att öka stoltheten och ge mervärde till ert varumärke. Målet är att med hjälp av våra 70 000 medlemmar och era medarbetare göra det möjligt för fler barn och unga från hela samhället att få en meningsfull fritid fylld med kompisar och äventyr.  

Scoutvän

Som scoutvän vill ni genom att ge en engångsgåva vara med och bygga en bättre värld tillsammans med barn och unga. Det kan till exempel vara som julklapp till kunder och anställda, insamling vid personalfest, gåva till någon som fyller år, slutar eller går i pension. Er gåva går till den del av verksamheten där behovet är som störst. Som tack får ni ett gåvobevis, årlig verksamhetsberättelse och e-postsignatur men framförallt vetskapen om att ni möjliggör att fler barn och unga från hela samhället får en meningsfull fritid fylld med kompisar och äventyr och att Scouterna tack vare er kan fortsätta göra världen bättre.

scoutvan

Vi är över 70 000 barn och unga i 1 100 scoutkårer över hela landet
– vill ni vara med?

Kontakta oss - Företag

  • Personuppgifter

  • Vi värnar alltid om din personliga integritet när vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer i Scouternas riktlinjer för personuppgiftsbehandling i insamlingsarbetet.
    Läs mer:
    stodoss.scouterna.se/riktlinjer-personuppgiftsbehandling

Vi värnar alltid om din personliga integritet när vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer i Scouternas riktlinjer för personuppgiftsbehandling i insamlingsarbetet.

Kontakt

Har du frågor eller vill ha mer information? Kontakta gärna:

Scouternas kansli

Telefon: 08-568 432 00

E-post: info@scouterna.se

Adress: Box 420 34, 126 12 Stockholm

* Scouterna har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, är medlemmar i Giva Sverige och är gröna på Givarguidens lista. Under 2018 användes 93,4  % av de insamlade medlen till verksamhet för barn och unga och 6,6  % användes till nödvändig administration, kvalitetskontroll och insamlingsarbete. Scouterna växte med 426 nya världsförbättrare under 2018!