Hållbar sponsring

Scouternas sponsorer engagerar sig långsiktigt i arbetet för barn och ungas utveckling på områden som grundar sig i våra gemensamma värderingar, samtidigt som vi arbetar för uppfyllandet av de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans skapar vi förutsättningar för barn och unga som gör stor skillnad i deras liv redan nu, men som även har en avgörande betydelse för resten av deras liv.

Att ingå ett sponsorsamarbete med Scouterna är en ömsesidig relation. Det är viktigt att vi delar värderingar och strävar efter en hållbar framtid för barn och unga. Vi önskar att detta är en affärsstrategisk fråga i linje med det egna företagets hållbarhetsarbete. Vi önskar ett samhällsengagemang från företaget som är genuint och äkta. Vårt mål i detta samarbete är att vi ska stärka varandra.

Scouterna erbjuder företag jämställd sponsring med sunda värdegrunder. I Scouterna är alla lika mycket värda och tillsammans bidrar vi till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt. Scouternas uppdrag är att ge barn och unga från alla delar av samhället möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, utifrån sina förutsättningar, i en trygg miljö där alla får vara sig själva. I Scouterna får barn och unga verktyg att växa i självkänsla och självförtroende, de får lära sig leda sig själva och andra, bli goda förebilder och medmänniskor. Scouterna arbetar för att all verksamhet ska vara fri från all sorts diskriminering och övergrepp.

Du kan läsa mer om vad Scouterna står för här >>

Tillsammans med ditt företag skapar vi en hållbar värld!

Unik sponsringsmodell

Ditt företags får möjligheten att nischa ert samhällsansvar genom Scouternas nya sponsringsmodell. Scouterna erbjuder följande teman som ditt företag kan välja att visa ert engagemang genom: hälsa, demokrati, ledarskap, innovation, trygghet och äventyr.

Läs mer om sponsringsmodellen här >> 

Globala målen och scouting

Som världens största ungdomsrörelse har scouting i över 100 år bidragit till att skapa förutsättningar för människor att nå sin fulla potential. Hela vårt syfte är att skapa en bättre värld, genom att utbilda och stärka unga ledare som i sin tur blir aktiva samhällsmedborgare. Våra gemensamma värderingar bygger på omtanke och handlingskraft.

Att Scouterna jobbar med de globala målen för hållbar utveckling är därmed en självklarhet.

De globala måle syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Hållbarhetsmålen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Läs mer om de globala målen och scouting här >>

Kårkompis

Gör skillnad för barn och unga i samhället! Stöd Scouternas arbete för en trygg och meningsfull fritid, samtidigt som ni stärker företagets hållbarhetsarbete.

Genom att köpa företagspaketet Kårkompis hjälper ni barn och unga att utvecklas i en trygg och säker miljö. En meningsfull fritid bidrar till ekonomisk och social hållbarhet genom att våra medlemmar mår bra och utvecklas som individer och medmänniskor av att vara ute i naturen och utmana sig själva. Dessa barn och unga får verktyg hos Scouterna att växa som människor och göra samhället och världen bättre!

Som Scouternas Kårkompis stöttar du unga världsförbättrare helt enkelt!

Företagspaketet Kårkompis innehåller digitalt material så att ni kan visa ert engagemang, läs mer här >>

 

 

Scouternas Företagskompisar

Kontakta oss

Johan Lindström

ansvarig företagssamarbeten

E-post: johan.lindstrom@scouterna.se
Telefon: 072-077 49 65