Ge en gåva

När du ger en gåva till Scouterna kan fler barn och unga får uppleva äventyr och kompisar. Med ditt stöd kan vi öka takten i att lösa lokala och globala samhällsutmaningar, stötta våra kårer och ledare med olika verktyg och fortsätta driva förebyggande arbete inom flera områden med målet att skapa trygga individer och en säker verksamhet. Det finns massor att göra och med ditt stöd gör vi världen bättre tillsammans!

Det finns flera olika sätt att stödja oss och du väljer det alternativ som passar dig bäst.

Ge en engångsgåva

Att ge en engångsgåva till Scouterna är ett enkelt sätt att bidra till att fler barn och unga får en trygg och meningsfull fritid fylld av äventyr och kompisar. Här finns även gåvobevis om du önskar.

Ge en gåva

Ge en högtidsgåva

Att ge en högtidsgåva är den perfekta presenten vid jul, födelsedag och andra bemärkelsedagar. Du kan välja mellan olika gåvobevis. Vi förvandlar din gåva till nytta för barn och unga – unga som gör världen bättre! 

Ge en högtidsgåva

Ge en minnesgåva

Att ge en minnesgåva till Scouterna för att hedra minnet av en avliden är ett fint sätt att låta personens scoutengagemang leva vidare. Vi förvandlar din minnesgåva till nytta för unga – unga som gör världen bättre!

Ge en minnesgåva

Starta en egen insamling

Ett enkelt och roligt sätt att bidra till Scouterna är att starta en egen insamling. Kanske vill du engagera din scoutkår lite extra, samla in pengar i samband med ett äventyr, en högtidsdag, när du fyller du år eller ska gifta dig?

Starta insamling

Skänk din aktieutdelning

Ett bra sätt att bidra till utvecklingen av Scouternas verksamhet är att skänka din aktieutdelning från din privata aktieportfölj eller utdelning från fåmansbolag helt skattefritt. 

Skänk din aktieutdelning

Andra sätt att stötta Scouterna

På denna sida hittar du andra sätt att bidra till Scouternas verksamhet så fler barn och unga får möjlighet till en trygg fritid fylld med äventyr och kompisar. 

Läs mer

Vi är över 70 000 barn och unga i 1 100 scoutkårer över hela landet
– vill du vara med?

Därför behöver scouterna din gåva

Sverige står inför stora utmaningar och flera av dem är akuta att lösa. Barn och unga mår allt sämre och tusentals nyanlända barn ska hitta en plats och trygghet i ett nytt hemland. Scouterna jobbar aktivt för integration och mångfald, för att all fritidsverksamhet ska vara trygg, fri från kränkningar och övergrepp samt för att utveckla barn och ungas ledarskap. Vi har verktyg och metoder som kan lösa de samhällsutmaningar vi står mitt i, men vi saknar resurser för att kunna bidra fullt ut.

Scouterna är i stort behov av partnerskap från näringsliv och gåvor från allmänhet för att fler barn och unga ska få möjligheten att uppleva äventyr och kompisar genom oss. Stödet går till att fortsätta driva förebyggande arbete inom flera områden med målet att skapa trygga individer och en säker verksamhet.

För att förenkla för dig som givare och partner har vi delat in vår verksamhet i tre delar; psykisk hälsa och trygg fritid, integration och mångfald samt ledarskap.

darfor-behover-scouterna-din-gava

skank-din-aktieutdelning

Psykisk hälsa och trygg fritid

All vår verksamhet ska vara trygg och säker – fri från kränkningar och övergrepp. Vi har utbildningar och program för att få både ledare och barn att kunna se, lyssna och agera innan det gått för långt. Det handlar om att skapa trygga individer och verksamhet – t ex att bli trygg i sig själv och i sin egen kropp innan trycket från kompisar och samhällsideal blir för stort eller att genom ledarskapsverktyg skapa tro på sig själv, sina egna idéer och att kunna förverkliga dem.

Här kan du läsa mer om Trygga Möten.

Här kan du läsa mer om Free Being Me.

Integration och mångfald

Vi vill vara en organisation för alla, därför är integration och mångfald våra ledord. Vi gör det på flera sätt, exempelvis genom våra nystartskonsulenter som jobbar på orter där scouting inte finns idag, vi stöttar lokala kårer som bjuder in barn och unga som precis anlänt Sverige. Dessutom bjuder vi på vår erfarenhet av ledarskap genom att genomföra ledarskapsutbildningar med organisationer som GUTS, Mitt 127 och Hela Malmö i syfte att tillsammans kunna starta lokala föreningar. På så vis öppnar vi upp det etablerade föreningslivet för fler och många får möjlighet att hitta en gemenskap i föreningsvärlden.

Här kan du läsa mer om Scouternas integrations och mångfaldsarbete.

psykisk-halsa-trygg-fritid

scouterna-kanot

Ledarskap

Vi skapar framtidens ledare och det startar redan i åttaårsåldern. I Scouterna får unga tidigt prova och utveckla sitt värdebaserade ledarskap. Det gör dem medvetna om sina värderingar, medvetna om hur de beter sig men också medvetna om personerna omkring dem. Det sker i verksamheten där man i en trygg miljö får testa att misslyckas och prova igen. Vi reflekterar tillsammans kring vad som gick bra och vad som gick mindre bra.

Här kan du läsa mer om Scouternas folkhögskola och våra utbildningar.

Ditt stöd behövs!

Sammanfattat har Scouterna verktyg och metoder som kan lösa samhällsutmaningar men saknar resurser för att kunna bidra fullt ut. Så du behövs. Med ditt stöd kan Scouterna göra ännu mer och fler barn och unga få en trygg meningsfull fritid fylld med äventyr och kompisar! Tack för ditt engagemang. Tillsammans gör vi världen bättre!

ditt-stod-behovs

Kontakt

Har du frågor eller vill ha mer information? Kontakta gärna:

Scouternas kansli

Telefon: 08-568 432 00

E-post: info@scouterna.se

Adress: Box 420 34, 126 12 Stockholm

* Scouterna har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, är medlemmar i Giva Sverige och är gröna på Givarguidens lista. Under 2018 användes 93,4  % av de insamlade medlen till verksamhet för barn och unga och 6,6  % användes till nödvändig administration, kvalitetskontroll och insamlingsarbete. Scouterna växte med 426 nya världsförbättrare under 2018!