Ge en testamentsgåva

Att ge en testamentsgåva till Scouterna är ett fint sätt att låta ditt personliga scoutengagemang leva vidare.

Ingen gåva är för stor eller för liten och med ditt stöd kan fler barn och unga får uppleva äventyr och kompisar genom Scouterna. Med din gåva kan vi öka takten i att lösa lokala och globala samhällsutmaningar, stötta våra kårer och ledare med olika verktyg och fortsätta driva förebyggande arbete inom flera områden med målet att skapa trygga individer och en säker verksamhet. Som du förstår finns det massor att göra och med ditt stöd kan vi fortsätta göra världen bättre även efter din bortgång!

gott-i-halmen-kopia

Att skriva testamente

Alla kan skriva testamente, men det måste uppfylla vissa kriterier för att vara juridiskt giltigt. Till exempel ska det vara undertecknat av dig och bevittnat av två personer som inte berörs av testamentet. Har du inget testamente sedan tidigare kan enkelt göra såhär:

  • Skriv ut Scouternas testamentsmall
  • Nedteckna ditt testamente. Skriv under.
  • Bevittna testamentet. Två personer behöver underteckna det.

Vill du ändra i ett redan upprättat testamente rekommenderar vi att du kontaktar din bank, ditt juridiska ombud eller din begravningsbyrå och ber dem hjälpa dig med att göra Scouterna till din förmånstagare. Du behöver då dessa uppgifter:

  • Organisationens namn: Scouterna
  • Organisationsnummer: 802006-2942
  • Postadress: Box 420 34, 126 12 Stockholm

Kontakt

Har du frågor eller vill ha mer information? Kontakta gärna:

Scouternas kansli

Telefon: 08-568 432 00

E-post: info@scouterna.se

Adress: Box 420 34, 126 12 Stockholm

* Scouterna har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, är medlemmar i FRII och är gröna på Givarguidens lista. Under 2017 gick 5,5 % av vår insamling till administrativa kostnader och 3,5 % till insamlingskostnader. 88,5 % gick direkt till ändamålsenlig verksamhet. Under 2017 växte Scouterna med 4 nya världsförbättrare om dagen!