Kårkompis – Engagerad för unga världsförbättrare

Coronapandemin vänder upp och ner på vardagen och det är viktigare än någonsin att ge barn och unga en stabil och trygg plats i tillvaron där de kan få fortsätta träffa sina kompisar. Därför fortsätter vi hålla verksamheten öppen och anpassar den efter folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi scouter engagerar oss i det som händer i samhället, både i området där vi bor och ute i världen. Runtom i hela landet görs nu många, många ideella hjälteinsatser av våra scoutkårer – det tillverkas visir till vården, det handlas och bärs hem varor till riskgrupper med mera.

Tack vare din investering i barn och unga får fler möjligheten att uppleva en meningsfull fritid fylld med äventyr och kompisar hos Scouterna. Den gör också att vi kan fortsätta bedriva och utveckla vårt förebyggande arbete inom flera områden med målet att skapa trygga individer och en säker verksamhet.

Ditt engagemang behövs – Bli Kårkompis!

För en investering av 10 000 SEK får ditt företag:

  • Digitalt material så att ni kan visa ert engagemang i en viktig fråga.
  • Digitalt figurmärke för e-post och visa ert stöd på egen hemsida.
  • Diplom för utskrift.
  • Synlighet på scouterna.se tillsammans med andra Kårkompisar.

Beställning av betalningsunderlag

Vad du bidrar till som Scouternas Kårkompis

Genom Scouterna får över 40 000 barn och unga möjlighet att uppleva äventyr, få kompisar och utvecklas som personer. I ett samhälle med ökande psykisk ohälsa bland unga så arbetar vi förebyggande genom att stärka individer och skapa sammanhållning i gruppen. På ett större plan vill vi bidra till ett demokratiskt samhälle präglat av mångfald och respekt. Detta går hand i hand med de globala målen för hållbar utveckling.

Stöd till Scouterna är ett sätt att hjälpa barn och unga att utvecklas i en trygg och säker miljö. En meningsfull fritid bidrar till ekonomisk och social hållbarhet genom att våra medlemmar mår bra och växer som människor av att vara ute i naturen och utmana sig själva. Dessa barn och unga får verktyg hos Scouterna för att göra samhället och världen bättre!

Som Kårkompis stöttar du unga världsförbättrare helt enkelt!