Scouternas riktlinjer för personuppgiftsbehandling i insamlingsarbetet  

Din personliga integritet är viktig för Scouterna och något vi vill värna om. Scouterna följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen, vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att som givare, eller kontaktperson till givare, ha kontroll över och få information om vår behandling av dina personuppgifter. I Scouternas riktlinjer för personuppgiftsbehandling i insamlingsarbetet beskrivs bl.a. vilka uppgifter vi samlar in, hur och för vilka ändamål uppgifterna samlas in, vilka mottagare som kan få del av uppgifterna, hur länge uppgifterna sparas, vilka rättigheter du har gentemot oss samt hur du kan kontakta oss. Scouterna är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att all behandling av personuppgifter sker enligt gällande lag. Behandlingen av personuppgifter sker alltid med iakttagande av hög sekretess och säkerhet.

Här kan du läsa Scouternas riktlinjer för personuppgiftsbehandling i insamlingsarbetet.

Kontakt

Har du frågor eller vill ha mer information? Kontakta gärna:

Scouternas kansli

Telefon: 08-568 432 00

E-post: info@scouterna.se

Adress: Box 420 34, 126 12 Stockholm

* Scouterna har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, är medlemmar i FRII och är gröna på Givarguidens lista. Under 2017 gick 5,5 % av vår insamling till administrativa kostnader och 3,5 % till insamlingskostnader. 88,5 % gick direkt till ändamålsenlig verksamhet. Under 2017 växte Scouterna med 4 nya världsförbättrare om dagen!