Såhär gör dina pengar skillnad

Din gåva är viktig för oss, utan den kan vi inte leva upp till vår vision om Unga som gör världen bättre och vara den relevanta barn- och ungdomssamhällsaktör vi alltid strävar efter att vara.

Tack vare din gåva får fler barn och unga möjligheten att uppleva en meningsfull fritid full med äventyr och kompisar hos Scouterna. Den gör också att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt förebyggande arbete inom flera områden med målet att skapa trygga individer och en säker verksamhet. För att förenkla för dig som givare och partner har vi delat in vår verksamhet i tre delar; psykisk hälsa och trygg fritid, integration och mångfald samt ledarskap.

Psykisk hälsa och trygg fritid

All vår verksamhet ska vara trygg och säker – fri från kränkningar och övergrepp. Vi har utbildningar och program för att få både ledare och barn att kunna se, lyssna och agera innan det gått för långt. Det handlar om att skapa trygga individer och verksamhet – t ex att bli trygg i sig själv och i sin egen kropp innan trycket från kompisar och samhällsideal blir för stort eller att genom ledarskapsverktyg skapa tro på sig själv, sina egna idéer och att kunna förverkliga dem.

Här kan du läsa mer om Trygga Möten.

Här kan du läsa mer om Free Being Me.

 

Girls resting and watching a candle burn in winter area.

psykisk-halsa-trygg-fritid

Integration och mångfald

Vi vill vara en organisation för alla, därför är integration och mångfald våra ledord. Vi gör det på flera sätt, exempelvis genom våra nystartskonsulenter som jobbar på orter där scouting inte finns idag, vi stöttar lokala kårer som bjuder in barn och unga som precis anlänt Sverige. Dessutom bjuder vi på vår erfarenhet av ledarskap genom att genomföra ledarskapsutbildningar med organisationer som GUTS, Mitt 127 och Hela Malmö i syfte att tillsammans kunna starta lokala föreningar. På så vis öppnar vi upp det etablerade föreningslivet för fler och många får möjlighet att hitta en gemenskap i föreningsvärlden.

Här kan du läsa mer om Scouternas integrations och mångfaldsarbete.

Ledarskap

Vi skapar framtidens ledare och det startar redan i åttaårsåldern. I Scouterna får unga tidigt prova och utveckla sitt värdebaserade ledarskap. Det gör dem medvetna om sina värderingar, medvetna om hur de beter sig men också medvetna om personerna omkring dem. Det sker i verksamheten där man i en trygg miljö får testa att misslyckas och prova igen. Vi reflekterar tillsammans kring vad som gick bra och vad som gick mindre bra.

Här kan du läsa mer om Scouternas folkhögskola och våra utbildningar.

Här kan du läsa mer om Scouternas kvalificerade ledarskapsutbildning Värdebaserat ledarskap.

ledarskapson

ditt-stod-behovs

Ditt stöd behövs!

Sammanfattat har Scouterna verktyg och metoder som kan lösa samhällsutmaningar men saknar resurser för att kunna bidra fullt ut. Så du behövs. Med ditt stöd kan Scouterna göra ännu mer och fler barn och unga få en trygg meningsfull fritid fylld med äventyr och kompisar! Läs gärna mer om vårt organisation i Scouternas Verksamhetsberättelse 2017Här kan du hitta olika sätt att bidra på.

Tack för ditt engagemang. Tillsammans gör vi världen bättre!

Kontakt

Har du frågor eller vill ha mer information? Kontakta gärna:

Scouternas kansli

Telefon: 08-568 432 00

E-post: info@scouterna.se

Adress: Box 420 34, 126 12 Stockholm

* Scouterna har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, är medlemmar i Giva Sverige och är gröna på Givarguidens lista. Under 2018 användes 93,4  % av de insamlade medlen till verksamhet för barn och unga och 6,6  % användes till nödvändig administration, kvalitetskontroll och insamlingsarbete. Scouterna växte med 426 nya världsförbättrare under 2018!