Givarstöd 

Din gåva är viktig för oss, därför jobbar vi ständigt med öppenhet och transparens.  

Pengarna du skänker används bland annat till att rekrytera fler barn och unga till Scouterna, utbilda nya ledare och starta scoutverksamhet där vi inte finns idag, t ex i utsatta områden. De används också till att utveckla scoutprogrammet och stötta scoutkårerna runtom i landet.  

 När du skänker pengar till Scouterna kan du vara trygg. Vi är noga med att hålla nere våra kostnader och stolta över att vi under 2019 använde hela 94 procent av pengarna till vår verksamhet för barn och unga. Vi använde bara 6 kr av varje hundralapp till nödvändigt insamlingsarbete och administration. Det vill säga till ledning, planering, marknadsföring, uppföljning och kvalitetskontroller. Tack vare det kan du lita på att dina pengar används på bästa sätt för barn och unga.  

Scouterna har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi är medlemmar i Giva Sverige och är gröna på Givarguidens lista. Läs mer om hur Scouternas insamlingsverksamhet kontrolleras och granskas nedan. 

90_konto_logo_rgb_small

Svensk Insamlingskontroll

Scouternas insamlingsarbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll ser bland annat till att pengar som samlas in genom ett 90-konto går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Scouterna är en av de insamlingsorganisationer i Sverige som fått tillstånd av Svensk Insamlingskontroll att använda sig av ett 90-konto, det vill säga ett bank- och plusgironummer som börjar på 90. Svensk Insamlingskontroll ser till att pengar som samlas in genom ett 90-konto gör det under betryggande kontroll.

Svensk Insamlingskontroll bevakar medlemsorganisationerna och har som krav att högst 25 procent av de totala intäkterna går till insamlingskostnader och administration. Under 2019 använde Scouterna endast 6 % av pengarna till nödvändigt insamlingsarbete och administration. Det vill säga till ledning, planering, marknadsföring, uppföljning och kvalitetskontroller. Hela 94 procent av pengarna användes till vår verksamhet för barn och unga.

Om en organisation inte följer Svensk Insamlingskontrolls krav dras 90-kontot in.

Giva Sverige

För att din gåva skall användas på rätt sätt är Scouterna medlemmar i Giva Sverige. Giva Sverige är en bransch- och intresseorganisation som arbetar för tryggt givande.

En del av Giva Sverige arbete med tryggt givande är deras kvalitetskod, vars syfte är stödja medlemsorganisationerna i att bibehålla förtroendet hos gåvogivarna. Kvalitetskoden innebär:

  • Att en extern revisorsgranskning av koden krävs vartannat år
  • Att varje medlemsorganisation årligen, från 2014, ska upprätta en effektrapport enligt Giva Sveriges mall för effektrapportering

Här hittar du de dokument som krävs för att uppfylla Giva Sveriges kvalitetskod:

Givarguiden

Givarguiden är ett verktyg som tillhandahåller jämförbar information om ideella organisationer som hjälper dig som givare att hitta en organisation som kombinerar alla de faktorer du tycker är viktiga.

Givarguiden bedömer organisationer genom att titta på organisationens Demokratiska struktur, Ekonomiska redovisningar och hur Transparenta de är mot givare. Betygen presenteras enligt ett trafikljussystem, där varje parameter i DET betygssätts med grönt, gult, rött eller grått. Utöver DET presenterar Givarguiden utvalda nyckeltal som kan hjälpa givare att ta grundade beslut vad gäller sitt givande.

Scouterna har Givarguidens högsta bedömning, grön för vårt arbete med demokrati, ekonomi och transparens.

Läs mer om givarguiden här