Givarstöd

Din gåva är viktig för oss, därför jobbar vi ständigt med öppenhet och transparens inom Scouternas insamlingsverksamhet.

Scouterna har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, är medlemmar i FRII och är gröna på Givarguidens lista. Under 2017 gick 5,5 % av vår insamling till administrativa kostnader och 3,5 % till insamlingskostnader. 88,5 % gick direkt till ändamålsenlig verksamhet. Under 2017 växte Scouterna med 4 nya världsförbättrare om dagen! Läs mer om våra kontrollfunktioner nedan samt i länkade styrdokument.

Svensk Insamlingskontroll

Scouternas insamlingsarbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll ser bland annat till att pengar som samlas in genom ett 90-konto går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Scouterna är en av de insamlingsorganisationer i Sverige som fått tillstånd av Svensk Insamlingskontroll att använda sig av ett 90-konto, det vill säga ett bank- och plusgironummer som börjar på 90. Svensk Insamlingskontroll ser till att pengar som samlas in genom ett 90-konto gör det under betryggande kontroll.

Svensk Insamlingskontroll bevakar medlemsorganisationerna och har som krav att högst 25 procent av de totala intäkterna går till insamlingskostnader och administration. Verksamhetsintäkter 2017 var 107 964 612 kronor och av dessa gick 88,5 % till ändamålet. Administrationskostnad var 5,5 % och insamlingskostnad 3,5 %.

Om en organisation inte följer Svensk Insamlingskontrolls krav dras 90-kontot in.

90_konto_logo_rgb_small

Frivilligorganisationernas insamlingsråd

För att din gåva skall användas på rätt sätt är Scouterna medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). FRII är en bransch- och intresseorganisation som arbetar för tryggt givande.

En del av FRIIs arbete med tryggt givande är FRIIs kvalitetskod, vars syfte är stödja medlemsorganisationerna i att bibehålla förtroendet hos gåvogivarna. Kvalitetskoden innebär:

  • Att en extern revisorsgranskning av koden krävs vartannat år
  • Att varje medlemsorganisation årligen, från 2014, ska upprätta en effektrapport enligt FRIIs mall för effektrapportering

Här hittar du de dokument som krävs för att uppfylla FRIIs kvalitetskod:

frii

Givarguiden

Givarguiden är ett verktyg som tillhandahåller jämförbar information om ideella organisationer som hjälper dig som givare att hitta en organisation som kombinerar alla de faktorer du tycker är viktiga.

Givarguiden bedömer organisationer genom att titta på organisationens Demokratiska struktur, Ekonomiska redovisningar och hur Transparenta de är mot givare. Betygen presenteras enligt ett trafikljussystem, där varje parameter i DET betygssätts med grönt, gult, rött eller grått. Utöver DET presenterar Givarguiden utvalda nyckeltal som kan hjälpa givare att ta grundade beslut vad gäller sitt givande.

Scouterna har Givarguidens högsta bedömning, grön för vårt arbete med demokrati, ekonomi och transparens.

Läs mer om givarguiden här

Kontakt

Har du frågor eller vill ha mer information? Kontakta gärna:

Scouternas kansli

Telefon: 08-568 432 00

E-post: info@scouterna.se

Adress: Box 420 34, 126 12 Stockholm

* Scouterna har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, är medlemmar i FRII och är gröna på Givarguidens lista. Under 2017 gick 5,5 % av vår insamling till administrativa kostnader och 3,5 % till insamlingskostnader. 88,5 % gick direkt till ändamålsenlig verksamhet. Under 2017 växte Scouterna med 4 nya världsförbättrare om dagen!