Det är alldeles för många. Men tillsammans kan vi öka välmåendet och stärka självkänslan hos våra barn och unga.

Oro över att inte duga, ångest, sömnproblem och depressioner har gjort att den psykiska ohälsan i Sverige har ökat med över 100 procent på tio år hos unga. Därför jobbar Scouterna varje dag, året om, för att öka välmåendet och stärka självkänslan hos våra barn. Vi gör det genom äventyr, kompisar och genom att skapa trygghet och gemenskap i vår verksamhet och i den lilla gruppen, patrullen. Här får barn vara sig själva, utom tävlan, och öva på att leda och ledas och känna trygghet i sig själva. Något som vi vet ger resultat för livet.

Köp en stödstrumpa och hjälp oss med vårat arbete att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga.  Välj det alternativ nedan som passar dig bäst och följ instruktionerna för att ge en gåva. Som tack för din gåva skickar vi hem ett stödstrumpantygmärke (för varje insamlad hundralapp skickar vi ett märke) samt ett gåvokort.

Så här används pengarna!

Scouterna har verktyg och metoder som kan lösa samhällsutmaningar som den psykiska ohälsan hos barn och unga men vi saknar resurser för att kunna bidra fullt ut. Så du behövs. När du köper Scouternas stödstrumpa kommer din gåva gå till att fler ska få ta del av Scouternas utbildningar Trygga möten, Free Being Me och Action on Body Confidence. Utbildningar vars syfte är att all vår verksamhet ska vara trygg och säker, fri från kränkningar och övergrepp samt stärka barns självkänsla. Här kan du läsa mer om hur Scouterna jobbar för psykisk hälsa och en trygg fritid. Tack för ditt engagemang. Tillsammans gör vi världen bättre!