Tillsammans utvecklar vi demokratin för och med nästa generation

Så många som 1,8 miljoner (90 %) av Sveriges 2 miljoner barn och unga upplever att politikerna inte lyssnar på deras åsikter, och nästan en miljon barn och unga vet inte hur man gör för att påverka samhället i en positiv riktning. Scouterna arbetar för att barn och unga från alla delar av samhället ska öka sin kunskap om demokrati och ge dem de bästa förutsättningar för att kunna göra skillnad och påverka för ett bättre samhälle. Kraften i att alla scouter – var och en och alla tillsammans – utvecklas och tar aktiv del i samhället bidrar till mångfald, inkludering och att alla har ett viktigt värde.

Hjälp oss att inkludera fler!

En av grundpelarna i Scouting är demokrati, det är så självklart att vi nästan glömmer bort det! Demokrati är det som ligger till grund för projektet Världsförbättrarna. Världsförbättrarna är ett projekt som Scouterna under 2019-2020 genomför. Vi tar fram metoder och material för att våra scouter som är 8-10 år gamla ska få lära sig om demokrati.